ASIAKASPALVELU 010 271 4370 › Ark. klo 10-12
asiakaspalvelu(at)24ppartner.fi

VALVONTA JA MUUT PALVELUT

Kenelle 24PPartnerin palvelut soveltuvat?

Palvelut soveltuvat pysäköintialueiden omistajille ja haltijoille, kiinteistönomistajille, tapahtumien järjestäjille sekä kaikille muille, joiden toimintaan pysäköinnillä ja sen järjestämisellä voi olla vaikutusta.

Hoidamme mm. seuraavia alueita ja niiden pysäköintiä:

–        pysäköintihallit, -talot, -alueet

–        lentokenttä-, kauppakeskus-, sairaala-, messukeskus- ja hotellipysäköinnit

–        urheilu- ja vapaa-ajan keskukset

Partner-sopimus ja sen sisältö

Yksilöllisen ja asiakaslähtöisen Partner-sopimuksen päämääränä on tuottaa asiakkaalle pysäköintiin liittyvää toimivuutta, turvallisuutta, vastuun ottamista ja kannattavuutta.

Partner-sopimuksessa sovitaan mm.:

–        käytettävistä palveluista

–        pysäköintiin liittyvästä alueiden käytöstä, hoidosta, operoinnista ja päivystyksestä

–        pysäköinnin valvonnasta ja sen hoitamisesta

–        hallinnollisista tehtävistä (kuten raportoinnista)

Pysäköinninvalvonta

Pysäköinninvalvonnan tärkein tavoite on toimivan pysäköinnin tuottaminen asiakkaalle valvotuilla alueilla. Tähän kuuluu myös pysäköivien asiakkaiden opastaminen. Liikennemerkein ohjataan pysäköivää asiakasta käyttämään pysäköintipaikkoja ja -aluetta oikein. Kuljettajille esitetään kaikki pysäköintiin liittyvä informaatio selkeästi, kuten pysäköinnin säännöt, seuraamukset sekä mahdolliset erikoisjärjestelyt.

Pysäköinninvalvonta suoritetaan Zebra TC56 kämmentietokoneella, joka jättää historiaan hitaan ja virhealttiin valvontamaksujen kirjoittamisen. Zebra TC56 kämmentietokoneessa integroituna olevalla kameralla skannataan ajoneuvon rekisterikilpi, joka ilmoittaa välittömästi ajoneuvolle myönnetyn pysäköintiluvan tiedot ja maksetun pysäköintimaksun tiedot. Valvontamaksuasiakirjat, valvontakuvat ja tietojen kerääminen valvontamaksusta pystytään tuottamaan yhdellä laitteella ja samanaikaisesti. Valvontatietojen sähköisyys ja reaaliaikainen synkronoituminen mm. asiakashallintajärjestelmän kanssa mahdollistaa ajan tasalla olevan modernin ja asianmukaisen sekä joustavan valvonnan sekä myös erittäin nopean raportoinnin asiakkaalle. Myös valvontamaksujen siirtäminen laskutukseen ja perintään sujuu nopeasti ja joustavasti.

Valvontamaksujen perimisessä noudatetaan aina korrektia perintätapaa. Laskutuksen ja perinnän 24PPartner on ulkoistanut alan ammattilaiselle, Ropo Group Oy:lle.